Gyülekezeti Postacím:
4030 Debrecen, Kerekes Ferenc u. 18.

Intézményi Postacím:
4079 Debrecen-Bánk,
Külsődiószegi út. 176.

Intézményvezető:
Takács Sárkány Ildikó
+36-20/230-3238

Református Általános Iskola:
Iskolaigazgató:
Tóth István
bankirefiskola@gmail.com

Református Óvoda:
Igazgató:
Bakóczy Andrásné
+36-20/314-0510

Református Családi Bölcsőde:
Vezető:
Tóth Edina
+36-20/252-6065

Gyülekezeti Gondnok:
Csuri Istvánné
+36-20/265-4248

Lelkipásztor:
Buzás Dénes
+36-70/337-3733

Gyülekezeti Számlaszám:
CIB Bank 11100609-19851330-36000001
település

Bánk településrész Debrecen közigazgatási területén, a város dél-keleti peremén terül el, 9 km-re Debrecen határától, a Kerekes-teleptől 12 km-re.

Debrecen városban a 17-18. században a szálláskertes-ólaskertes településforma volt jellemző. A hosszan elnyúló telkek hátsó részén, túl a gazdasági udvaron, dúsan termő szőlők és gyümölcskertek voltak a 18. század végétől kezdve. A lakosság növekedésével egyre kisebb területre szorultak vissza a kertek, és az újabb utcák nyitásával lassan beépültek, ez arra késztette a várost, hogy az a város árkán túl létesítsen megfelelő területet a szőlők, gyümölcsösök és veteményesek számára. Így alakultak ki a várost övező kertségek. Nemcsak gazdasági hasznot hoztak, hanem a város levegőjét is tisztították. A 20. század elejére a „kertségek”, mint Csapókert, Homokkert teljesen beépültek, és ma már belterületnek számítanak. A szocialista korszak másik jellegzetessége a hobbykert, és annak művelése volt. Debrecen határában rengeteg hobbykertet alakítottak ki. Nyaralási céllal egyszerű ingatlanokat építettek, melyeket a későbbiekben téliesítettek, és tulajdonosaik vagy eladtak, vagy a költségessé váló bérházi ingatlanból oda költöztek.

Jelenleg Debrecent továbbra is körbeveszik kertségek (Bizcó István-kert, Bayk András-kert, Bánk, Nagycsere, Bocskaikert), melyeket lassan belterületnek lehet tekinteni. A területek településszerkezete sajátságos, apró utcák, kacskaringós keskeny földutak alakultak ki. A település rész központi részét jelenleg 8 nagyobb utca mesterségesen kialakított rács szerkezete adja, ahol egyre több fiatal és középkorú család lakik. A családok egy része Debrecen városból kiköltöző lakó, akik az alacsonyabb telekárak miatt tudnak ingatlant vásárolni. A településrész jellege nem tipikus tanyai jelleg, önálló önkormányzatisággal nem rendelkezik, centralizált településszerkezete segítséget ad a szolgáltatások kialakításához.

A településrészen döntő többségben nehéz szociális helyzetben élő emberek élnek. Számukra fontos támogatást jelent az ügyeik intézése, a kórházi kezelések, a postai szolgáltatások, a bevásárlás, a ház körüli teendők, a közlekedés vonatkozásában történő segítségnyújtás. A bánki településrész belterületén 1300 fő, ellátását biztosítja a négy szolgálat.

A vidéki emberekre jellemzően az ellátottak visszahúzódóak, sok munka, és szeretetteljes gondoskodással nyílnak meg a segítő felé, és fordulnak hozzá bizalommal. Nehéz anyagi körülmények között, alacsony nyugdíjból, és kevés jövedelemből kell megélnie a legtöbb ellátottunknak, sok esetben a meleg étel előteremtése is problémát okoz.

Jellemzően a településrészen élő fiatalok, minden eszközt megragadnak, hogy Debrecenben tudjanak új, reménytelibb életet kezdeni, így az idősek, vagy még aktív korú de gondoskodásra szorulók természetes segítő háttere elköltözik, a gyerekeik, szeretteik messze kerülnek, a távolság miatt nem tudják igényeit, szükségleteit, a gondoskodást megadni számukra.

híreink
2018/2019-es nevelési évre a Debrecen-Bánki Református Óvodába felvett gyerekek névsora

2018/2019-es nevelési évre a Debrecen-Bánki Református Óvodába felvett gyerekek névsora

2018-02-14
Bővebben >>
A 2018/2019-es tanévre felvételt nyert tanulók névsora

A 2018/2019-es tanévre felvételt nyert tanulók névsora

2018-02-05
Bővebben >>
Mini Wittenberg

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Mini Wittenbergbe.

2017-05-25
Bővebben >>