Gyülekezeti Postacím:
4030 Debrecen, Kerekes Ferenc u. 18.

Intézményi Postacím:
4079 Debrecen-Bánk,
Külsődiószegi út. 176.

Intézményvezető-helyettes:
Bíróné Czirják Erzsébet
+36-52/890-307

Református Általános Iskola:
Iskolaigazgató:
Dr. Bács Jenőné Asbóth Vanda
+36-30/205-6694

Református Óvoda:
Igazgató:
Bakóczy Andrásné
+36-20/314-0510

Református Családi Bölcsőde:
Vezető:
Tóth Edina
+36-20/252-6065

Gyülekezeti Gondnok:
Szabó Ilona
+36-30/232-5954

Lelkipásztor:
Buzás Dénes
+36-70/337-3733

Gyülekezeti Számlaszám:
CIB Bank 1100609-19851330-36000001
szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés a szolgáltató központból történik az arra rászorult személyeknek, mivel a naponkénti rendszeres meleg ebéd mindenki számára fontos.

Az ebéd elkészítése

  • Saját intézményi konyhán (4079 Debrecen-Bánk 26) valamint
  • Kerekes Étteremben (4030 Debrecen, Szávay Gy. u. Fürdő) történik

A szociális étkeztetés az étel naponkénti házhozszállításával történik, vagy az igénybe vevő saját maga viszi el. Az ebéd kiosztása napi rendszerességgel a déli órákban történik, 11 óra és 13 óra között. Azon gondozottak részére, akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak, a tanyagondnokok házhoz szállítják az ebédet.

A presbitérium döntése alapján szociálisan rászorult, aki

  • 62 év felettiek
  • tartósan megromlott az egészségi állapotuk,
  • hozzátartozójuk tartósan beteg
  • tanyavilágban él, nehéz körülmények között
  • egyedülálló, egyedül él
  • nagycsaládos, több generáció él együtt
  • komfort nélküli lakásban él

valamint nem képes átmenetileg vagy tartósan biztosítani önmaga, illetve eltartottjai számára az egyszeri meleg ételt.

híreink
Mini Wittenberg

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Mini Wittenbergbe.

2017-05-25
Bővebben >>
A 2017/2018-as tanév iskolába felvett leendő elsőseinek névsora

A 2017/2018-as tanév iskolába felvett leendő elsőseinek névsora

2017-03-30
Bővebben >>
2017/2018-as nevelési év óvodába felvett gyerekek névsora

2017/2018-as nevelési év óvodába felvett gyerekek névsora

2017-03-27
Bővebben >>