Gyülekezeti Postacím:
4030 Debrecen, Kerekes Ferenc u. 18.

Intézményi Postacím:
4079 Debrecen-Bánk,
Külsődiószegi út. 176.

Intézményvezető:
Németi Edina
+36-70/620-0794

Református Általános Iskola:
Iskolaigazgató:
Dr. Bács Jenőné Asbóth Vanda
+36-30/205-6694

Református Óvoda:
Igazgató:
Bakóczy Andrásné
+36-20/314-0510

Református Családi Bölcsőde:
Vezető:
Tóth Edina
+36-20/252-6065

Gyülekezeti Gondnok:
Szabó Ilona
+36-30/232-5954

Lelkipásztor:
Buzás Dénes
+36-70/337-3733

Gyülekezeti Számlaszám:
CIB Bank 1100609-19851330-36000001
tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki szolgálatok közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai.

A tanyagondnok kiemelt feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítása.
A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában:

  • ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje),
  • kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások,
  • nehezebb tárgyak mozgatása, hóeltakarítás, fűnyírás
  • a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése.

A tanyagondnok feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.

A tanyagondnok fontos feladata a szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.
A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a magányosan élőket, esetleges egészségromlásukról tájékoztatja a háziorvost. Amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról saját háztartásukban már segítséggel sem képesek gondoskodni, jelzi az ellátás szükségességét a fenntartónak ill. a szociális intézményhálózat munkatársainak.

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő betegek minél gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.
A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben a saját településen belül is. A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára előírt időpontokhoz.
A betegszállítási feladatok településen kívüli része jó munkaszervezést igényel, javasolt a rendszeres ún. „kórházjárat” bevezetése, mely a betegek számára is kiszámíthatóvá teszi ezt a lehetőséget. A receptek kiváltása és a gyógyszerek időben történő házhoz szállítása nagy segítség a betegeknek, a háziorvossal és a gyógyszertárral való jó munkakapcsolat esetén zökkenőmentessé tehető.

A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a tanyagondnoki gépjármű részt vesz a gyermekek szállításában.

Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítás egyházi és társadalmi rendezvényekre, ünnepségekre (helyi egyesületek, dalárda, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése, stb.) megoldása. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos.
A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események szervezésére is kiterjed, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás, nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi, társadalmi eseményekre történő szállítás.

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről (milyen ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni ill. benyújtani) való tájékozódás és tájékoztatás is.

Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek kímélése a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással (nyáron cukor- és gyümölcsbeszerzés, pl. „szedd magad akciók” helyszínére szállítás, télen a disznóvágással kapcsolatos beszerzések, ünnepi bevásárlások (karácsony, szilveszter, húsvét).
A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.
Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása.

A tanyagondnoki szolgálat a foglalkoztatás elősegítése érdekében többféle tevékenységet is végezhet. A munkanélküliek munkaügyi kirendeltségre szállítása mellett feladata lehet az állandó munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók munkahelyre, vagy a munkavégzés céljából utazók tömegközlekedési csatlakozáshoz történő szállítása. Munkásjáratnak tekinthető az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel idénymunkát vállalók szállítása is.

híreink
Szülői tájékoztatás a Debrecen-Bánki Református Óvodába való jelentkezésről a 2019/2020-es tanévre

Tisztelt Szülők!

 

A 2019/2020. tanévben újra felvételt hirdetünk az óvodánkba készülő gyermekek számára. Óvodai jelentkezési lap leadásának határideje: 2019. jan. 31. 12:00 óra

 

 

2018-12-10
Bővebben >>
Az Oktatási Hivatal ellenőrzést tartott intézményünkben

Intézményünkben az Oktatási Hivatal szervezésében 2018. október 4-én intézményvezetői, 2018. november 8-án intézményi tanfelügyelet zajlott.

2018-11-11
Bővebben >>
2018/2019-es nevelési évre a Debrecen-Bánki Református Óvodába felvett gyerekek névsora

2018/2019-es nevelési évre a Debrecen-Bánki Református Óvodába felvett gyerekek névsora

2018-02-14
Bővebben >>